Literatuur en Publicaties

Literatuur over Johan Rudolf Thorbecke:

 • S. van Houten, “De Staatsleer van mr. J.R. Thorbecke” (1872)
 • P. Fredericq, “Thorbecke voor 1830” (1906)
 • C. van Vollenhoven, “Professor Thorbecke” (1931)
 • D. Hans, “Thorbecke” (1932)
 • W. Verkade, “Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke” (1935)
 • J.B. Manger, “Thorbecke en de Historie” (1938)
 • A. Alberts, “Baud en Thorbecke 1847-1851” (1939)
 • I.J. Brugmans, “Thorbecke” (1948)
 • K.H. Boersena, “Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie” (1949)
 • C.W. de Vries, “De ongekende Thorbecke” (1950)
 • A. Graafhuis, “Johan Rudolf Thorbecke” (1956)
 • A. Alberts, “Johan Rudolf Thorbecke” (1965)
 • W. Verkade, “Thorbecke als Oost-Nederlands patriot” (1974)
 • C.H. de Wit, “Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie” (1980)
 • G.A. van der List, “J.R. Thorbecke 1789-1872”, in: G.A. van der List en P.C.G. van Schie (red.), “Van Thorbecke tot Telders” (1993)
 • H. te Velde, “Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl”, 19-51 (2003)
 • J. Drentje, “Thorbecke. Een filosoof in de politiek” (2004)
 • G.J. Hooykaas, “Thorbecke. Een leven in brieven” (2005)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1308
 • Ned. Patriciaat, 1986
Publicaties van Johan Rudolf Thorbecke:
 • “Responsio ad quaestionem philosopticam: de principio philosophiae et officiorum in ciceronis operibus philosophicis” (1817) (verhandeling t.g.v. een prijsvraag over Cicero’s moraal filosofie; werd met goud bekroond)
 • “Commentatio ad quaestionem literariam: ex iis quae in libris Ciceronis de oratore a Crasso, Antonio, Caesare, aliis, de eloquentia disputantur, ipsius efficiatur Ciceronis de perfecto oratore sententia” (1820) (ingezonden t.g.v. een prijsvraag)
 • “Commentatio de C. Asinii Pollionis vita et studiis doctrinae” (dissertatie, 1820)
 • “Responsio ad quaestionem philosophicam: de eo, quod in dogmaticis oppugnandis, inter academicos et scepticos interfuit” (1821) (ingezonden t.g.v. een prijsvraag)
 • “Uber das wesen und das organischen Charakter der Geschichte” (opstel, 1824)
 • “Bedenkingen aangaande het Regt en Den Staat” (1824) (rechtsfilosofisch geschrift, waarmee hij zich mengde in de rechtsfilosofische twist tussen W. Bilderdijk en Kinker)
 • Deed mee aan een prijsvraag die geschied- en letterkundigen uitnodigde om een plan te maken volgens welke de geschiedenis van Ned. zou moeten worden bewerkt (niet bekroond (1826))
 • “Staatsinrigting en Staatsbestuur”
 • Brochure over onderwijs (1829)
 • “Over het hedendaagsche staatsburgerschap” (rede, 1830)
 • “Over de verandering van het algemeen staten-stelsel sedert den Franse onwenteling” (1831)
 • “Aantekening op de Grondwet” (1839)
 • “Over de herziening van ons kiesstelsel” (1842)
 • twee brochures over de Belgische afscheiding (1830)
 • “Proeve van herziening der Grondwet” (1840)
 • “Over plaatselijke begrooting” (1847)
 • “Bijdrage tot de herziening van de Grondwet” (1848)
 • “Parlementaire redevoeringen 1840-1866” (1856-1870), 6 dln.
 • “De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J.R. Thorbecke” (1900-1910), 6 dln.
 • “Narede. Parlementaire redevoeringen ministerie van sept 1865-febr 1866” (1870)
 • “Historische schetsen” (1872)