Categorie: Thorbecke lezing

 • Thorbeckelezing 2023 door Kees van der Staaij

  Thorbeckelezing 2023 door Kees van der Staaij

  De politiek moet niet het verheven brein tegenover de dubieuze onderbuik zetten, stelt Kees van der Staaij. ‘Polarisatie is als turbulentie. Het hoort erbij, kan onnodige paniek geven, maar ook gevaarlijk zijn.’ Dat betekent niet dat polarisatie geen kwaad kan. Integendeel, de dosis maakt het vergif. Te veel polarisatie is gevaarlijk. Als er gebrek is…

 • Uitnodiging Thorbeckelezing en Thorbeckeprijs 2023

  Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 15e Thorbeckelezing. Ook zal de Thorbeckeprijs worden uitgereikt, een wisseltrofee voor politieke welsprekendheid. Dit evenement zal plaatsvinden op 14 december a.s. bij Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. De Thorbeckelezing zal dit jaar worden uitgesproken door Kees van der Staaij. Daarna zal Elma Drayer haar visie geven. Beiden zullen spreken over de…

 • Thorbeckelezing 2022

  Als we niets doen groeit sociale ongelijkheid uit tot de betonrot van onze democratieDoor Lodewijk Asscher De kansenongelijkheid in Nederland ondermijnt niet alleen individuele levens, maar vormt ook een bedreiging voor de maatschappelijke vrede, betoogt oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher in de Thorbecke-lezing. Daarom verdienen arme wijken meer aandacht van de overheid. De bestorming van het Capitool…

 • Thorbeckelezing 2018

  De nadagen van de democratie? Door Tom van der Meer   Als we niet razendsnel ingrijpen, loopt de democratie op zijn einde. Althans, zo luidt de conclusie van een snel groeiend aantal boeken. How democracies die, How democracy ends, The end of democracy, Against Democracy, Against Elections, The people vs democracy, en The people vs…

 • Uitnodiging Thorbeckelezing en Thorbeckeprijs 2018

  Geachte heer, mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 13de Thorbeckelezing en de uitreiking van de Thorbeckeprijs, een wisseltrofee voor politieke welsprekendheid. Dit evenement zal plaatsvinden op 13  november a.s. bij Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Orbáns Hongarije, Duda’s Polen, Erdogans Turkije, Poetins Rusland en Trumps Amerika zijn slechts voorbeelden van de…

 • Thorbecke lezing 2013

      Peilingen en de stand van de democratie Maurice de Hond Krijgen koeien ook stemrecht bij een referendum? Tijdens het tweede kabinet Thorbecke vond in januari 1865 in de VS het cruciale debat plaats in het Huis van Afgevaardigden over de afschaffing van de slavernij. In de film “Lincoln” wordt dat debat nagespeeld.
Eén van…

 • Uitnodiging Thorbeckelezing 2013

  De democratie wordt permanent gepeild. Diverse bureaus meten dagelijks de publieke opinie waarna de uitslagen gretig door de verschillende media worden verspreid en bediscussieerd. Deze peilingen vinden zowel voor, tijdens als na verkiezingen plaats. De peilingendemocratie heeft echter voor- en nadelen. Enerzijds zijn we goed op de hoogte van de publieke opinie en opvattingen van…

 • Thorbecke lezing 2012

  De Media als gevaar voor de Democratie Bart de Wever Zesentwintig september 1960. Als men een kijkje neemt in overzichtswerken over de relatie tussen media en politiek, komt men onvermijdelijk die datum tegen. Het kantelmoment. De dag waarop de media het overnamen van de politiek. Op die dag werd het Amerikaanse presidentiële debat voor het…

 • Uitnodiging uitreiking Thorbeckeprijs en Thorbeckelezing 2012

  Op 24 april 2012 vindt in de Oude vergaderzaal van de Tweede Kamer de Thorbeckelezing 2012 plaats. De lezing zal heeft als onderwerp “De media als gevaar voor de democratie” en zal worden verzorgd door Bart de Wever (partijvoorzitter Nieuw Vlaamse alliantie in België). Kustaw Bessens zal het coreferaat voor zijn rekening nemen.Daarnaast wordt tijdens…

 • Thorbecke lezing 2011

  “Er wordt al vele decennia door politicologen gesproken over de “floating voters”, drijvende kiezers, en met het toenemen van hun getal slaat politici soms de schrik om het hart bij de waarneming dat het electoraat op drift is geraakt. Maar betekent dit dat onze democratie zich op drijfzand bevindt? Ik zou dat een schromelijke overdrijving…