Uitnodiging Thorbeckelezing 2013

De democratie wordt permanent gepeild. Diverse bureaus meten dagelijks de publieke opinie waarna de uitslagen gretig door de verschillende media worden verspreid en bediscussieerd. Deze peilingen vinden zowel voor, tijdens als na verkiezingen plaats. De peilingendemocratie heeft echter voor- en nadelen. Enerzijds zijn we goed op de hoogte van de publieke opinie en opvattingen van burgers. Anderzijds is een nadeel dat kiezersonderzoeken een vertekend beeld kunnen opleveren en de verkiezingsuitslag kunnen ‘manipuleren’. In sommige landen is het dan ook gebruikelijk dat er in de laatste week voor de verkiezingen geen peilingen meer worden gehouden om het kiezersgedrag niet te beïnvloeden. Maar heeft dit een positieve uitwerking op het democratisch proces? En wat is überhaupt de invloed van peilingen op de democratie en het politiek debat, zeker gezien het feit dat peilingen er ook vaak ver naast zitten?

De Vereniging Thorbecke wil in de Thorbeckelezing 2013 graag stil staan bij de invloed van de ‘peilingendemocratie’. Maurice de Hond, de meest bekende peiler en duider van peilingen in Nederland, zal zijn visie op het fenomeen peilingen te geven. De heer Jan Nagel, fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de partij 50Plus, zal het coreferaat voor zijn rekening nemen. Hij is als politicus alom bekend met het fenomeen peilingen. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Campus Den Haag van Universiteit Leiden en de Galan-groep.

De 12e Thorbeckelezing zal plaatsvinden op maandag 22 april 2013 in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer (ingang Binnenhof 1a). Het aanvangstijdstip voor de lezing is 20:00 (inloop vanaf 19:30) en duurt tot ongeveer 22:15.
De voorzitter van de Vereniging Thorbecke, prof. dr. Jouke de Vries, zal de avond openen. Na de lezing van Maurice de Hond volgt een co-referaat van Jan Nagel. Hierna is er ruimte voor een gesprek met de zaal. Na afloop is er de traditionele borrel. U wordt vriendelijk verzocht zich voor maandag 15 april 2013 aan te melden via het aanmeldingsformulier zoals opgenomen onder ‘Aanmelden’. Houdt u er verder rekening mee dat in de Tweede Kamer een legitimatieplicht geldt.