Wie was J.R. Thorbecke

Dr. Mr. Johan Rudolf Thorbecke was een liberale staatsman uit de 19de eeuw en wordt gezien als de grondlegger van onze parlementaire democratie. Thorbecke kwam in 1844 als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, samen met acht medeleden, met een voorstel tot herziening van de Grondwet in democratische zin. In 1848 werd hij door de koning gevraagd een liberale Grondwet te onderwerpen. Als voorzitter van deze Grondwetscommissie staat hij bekend als grondlegger van onze parlementaire democratie. Door deze nieuwe grondwet kwamen er rechtstreekse verkiezingen en ministeriële verantwoordelijkheid, werden parlementaire rechten uitgebreid en werd de mogelijkheid van Kamerontbinding ingevoerd. Hierna leidde hij nog  drie keer een kabinet, waarbij hij onder meer de Kieswet, Gemeentewet en Provincie Wet tot stand bracht. Legde daarmee ook de basis voor de bestuurlijke organisatie met drie bestuurslagen. Had niet de sympathie van koning Willem III. Hoewel hij veel medestanders later van zich vervreemdde en soms weerstanden opriep, was hij ongetwijfeld de grootste staatsman van de negentiende eeuw.  

Personalia:  
Naam: Thorbecke
Voornamen:                       Johan Rudolf
Geboorteplaats:                Zwolle
Geboortedatum:                14 januari 1798
Overlijdingsplaats:          Den Haag
Overlijdingsdatum:          4 juni 1872
Echtgenoot / partner:     Adelheid Solger
Kinderen:                              6 zoons (2 jong gestorven) en 2 dochters